11 March, 2010

Sleepyhead

Sasha Pivovarova
By Yelena Yemchuk

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Source: Fashion Gone Rogue

1 comment: